Aan deze website van Bezemer Fitness wordt uiterste zorg besteed om een zo compleet, correct en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie te verstrekken. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via de mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Bezemer Fitness neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en is niet toegestaan.